Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen. Ett kommentarmaterial för komvux och särvux
Skolverket

Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen. Ett kommentarmaterial för komvux och särvux

7500

75 kr (exkl. moms)

Vuxenutbildningen har en heterogen målgrupp där kunskapen om digitala verktyg, digital teknik och användandet av dessa kan variera stort. Det här kommentarmaterialet har tagits fram för att öka förståelsen för hur digitaliseringens möjligheter kan bidra till att ge varje elev en likvärdig utbildning. Kommentarmaterialet riktar sig till lärare och rektorer och behandlar digital kompetens så som det finns beskrivet i läroplanen, ämnesplaner och kursplaner. Kommentarmaterialet berör samtliga delar av skolformerna inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux), det vill säga:
 • Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)
 • Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
 • Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de resonemang och ställningstaganden som ligger bakom texterna i styrdokumenten.
En lista på grundskolans läroplaner med kommentarmaterial finns på www.fritzes.se/lgr

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Skolverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 30
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913832726-5
 • Ämnen: Kommunikation & IT, Utbildning & Forskning