.
F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor. SOU 2018:49
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Straffrätt

F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor. SOU 2018:49

Delbetänkande från F-skatteutredningen (Fi 2017:08)

22000

220 kr (exkl. moms)

F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor. SOU 2018:49

F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor. SOU 2018:49

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 250
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824822-5
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Ur innehållet:
 • analyserar om och i vilken utsträckning F-skattesystemet uppfattas leda till att personer som egentligen är anställda har anlitats som näringsidkare, s.k. falska egenföretagare,
 • analyserar användandet av s.k. faktureringsplattformar, egenanställningsföretag eller liknande, och
 • utifrån ovanstående punkter tar utredningen ställning till om bestämmelserna om F-skatt i 9 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) behöver ändras i syfte att bekämpa skattefusk och skatteundandragande eller inte.
  Särskild utredare: Lars-Erik Lövdén
  Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!