F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor. SOU 2018:49
Finansdepartementet

F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor. SOU 2018:49

Delbetänkande från F-skatteutredningen (Fi 2017:08)

22000

220 kr (exkl. moms)

Ur innehållet:
 • analyserar om och i vilken utsträckning F-skattesystemet uppfattas leda till att personer som egentligen är anställda har anlitats som näringsidkare, s.k. falska egenföretagare,
 • analyserar användandet av s.k. faktureringsplattformar, egenanställningsföretag eller liknande, och
 • utifrån ovanstående punkter tar utredningen ställning till om bestämmelserna om F-skatt i 9 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) behöver ändras i syfte att bekämpa skattefusk och skatteundandragande eller inte.
  Särskild utredare: Lars-Erik Lövdén
  Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 250
  • Utgiven: 2018
  • Serie: SOU 2018:049
  • ISBN/Best.nr: 978-913824822-5
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Straffrätt & Rättsväsen