F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor. SOU 2018:49
Finansdepartementet

F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor. SOU 2018:49

22000

220 kr (exkl. moms)

Ur innehållet:
  • analyserar om och i vilken utsträckning F-skattesystemet uppfattas leda till att personer som egentligen är anställda har anlitats som näringsidkare, s.k. falska egenföretagare,
  • analyserar användandet av s.k. faktureringsplattformar, egenanställningsföretag eller liknande, och
  • utifrån ovanstående punkter tar utredningen ställning till om bestämmelserna om F-skatt i 9 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) behöver ändras i syfte att bekämpa skattefusk och skatteundandragande eller inte.Särskild utredare: Lars-Erik Lövdén
    Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
  • Produktdetaljer: