F-skattesystemet - en översyn. SOU 2019:31
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Straffrätt & Rättsväsen

F-skattesystemet - en översyn. SOU 2019:31

Slutbetänkande från F-skatteutredningen (Fi 2017:08)

56300

563 kr (exkl. moms)

F-skattesystemet - en översyn. SOU 2019:31

F-skattesystemet - en översyn. SOU 2019:31

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 416
 • Utgiven: 2019
 • Serie: SOU 2019:031
 • ISBN/Best.nr: 978-913824942-0
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Har analyserat:
 • om utformningen av bestämmelserna om godkännande för F-skatt i 9 kap. skatteförfarandelagen, möjliggör att F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter,
 • om det finns behov av åtgärder för att underlätta och förbättra Skatteverkets uppföljning av företag som är godkända för F-skatt, t.ex. F-skatt på prov eller tidsbegränsade godkännanden för F-skatt,
 • om det finns behov av att införa en möjlighet att vägra eller återkalla ett godkännande för F-skatt vid kriminalitet eller överträdelse av konkurrensbestämmelser som inte lett till näringsförbud.

Utredningen har också analyserat om och på vilket sätt utformningen av F-skattesystemet inverkar på villkoren för att starta, driva och utveckla företag samt om det förekommer ett missbruk av F-skattesystemet för att kringgå bestämmelserna om skyddsregler för arbetstagare och i vilken utsträckning systemet uppfattas kunna ge sådan effekter. I ovanstående delar har utredningen, där det bedömts lämpligt, föreslagit författningsändringar.

Särskild utredare: Lars-Erik Lövdén

Köp ditt eget exemplar av utredningen och ta del av analyser och förslag!
Se längre ned för hänvisning till tidigare delbetänkande och det direktiv som utredningen arbetar utifrån.