Extra ersättning för vissa handikappade elever vid studier i gymnasieskola, ändrade föreskrifter
Skolverket

Extra ersättning för vissa handikappade elever vid studier i gymnasieskola, ändrade föreskrifter

9600

96 kr

Ändring i SKOLFS 1992:44.
Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: