Extra ersättning för vissa handikappade elever vid studier i gymnasieskola
Skolverket

Extra ersättning för vissa handikappade elever vid studier i gymnasieskola

3000

30 kr (exkl. moms)