Extra ändringsbudget för 2019 - Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken. Prop. 2018/19:46
Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2019 - Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken. Prop. 2018/19:46

8500

85 kr (exkl. moms)

Regeringens extra ändringsbudget för 2019, för att Sverige ska kunna delta i en kapitalhöjning som syftar till att ersätta Storbritanniens kapital i EIB. Storbritannien lämnar banken i samband med Brexit. Om det brittiska kapitalet inte ersätts innan utträdet riskerar EIB att bryta mot de kapitaltäckningskrav som anges i bankens stadgar. För att undvika det, och i förlängningen att EIB tvingas minska utlåningen markant, väntas kvarvarande medlemsländer ersätta det brittiska kapitalet.Kapitalhöjningen innebär inga direkta betalningsförpliktelser för Sverige gentemot banken men däremot ett utökat garantiåtagande.
Produktdetaljer: