Extra ändringsbudget för 2018 - stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018. Prop. 2017/18:301
Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2018 - stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018. Prop. 2017/18:301

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen aviserade i juli 2018 ett krispaket till lantbrukare som drabbats av torkan på totalt 1,22 miljarder kronor. För att säkerställa att krispaketet till lantbrukarna kan betalas ut så fort som möjligt har regeringen nu beslutat om en extra ändringsbudget som rör den första delen av krispaketet, på totalt 460 miljoner kronor.Stöden kommer i och med detta kunna betalas ut väsentligt tidigare än om förslaget skulle placeras i den ordinarie ändringsbudgeten. Jordbruksverket kommer att ansvara för att betala ut ett stöd på totalt 400 miljoner. Stödet inriktas på djurägare med nötkreatur och får och utformas som ett enhetligt stöd per djur. Livsmedelsverket ansvarar för att genomföra en sänkning av slakteriavgiften med 60 miljoner kronor.Regeringen aviserade i juli 2018 att det för 2019 tillkommer ytterligare stödåtgärder på 760 miljoner. Jordbruksverket har fått i uppdrag att i dialog med branschen utforma åtgärderna så att medlen kan riktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn.Regeringen har förankrat behovet av en extra ändringsbudget med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet.
Produktdetaljer: