Extra ändringsbudget för 2017 - Kapitaltillskott till PostNord AB. Prop. 2017/18:39
Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2017 - Kapitaltillskott till PostNord AB. Prop. 2017/18:39

7600

76 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås riksdagen bemyndiga regeringen att besluta om kapitaltillskott till PostNord AB på högst 400 miljoner kronor, förutsatt att Europeiska kommissionen godkänner den del av den danska statens kapitaltillskott som är föremål för kommissionens prövning. Den danska statens kapitaltillskott uppgår till sammanlagt 1 800 miljoner kronor.Ägarnas kapitaltillskott är nödvändiga för att genomföra den nya produktionsmodell för den danska marknaden som bolaget avser att införa och värnar därmed en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet.Kapitaltillskottet föreslås finansieras genom en anslagsökning under utgiftsområde 24 Näringsliv.