Extra ändringsbudget för 2015. Prop. 2015/16:47
Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2015. Prop. 2015/16:47

7600

76 kr (exkl. moms)

I en ändringsbudget som överlämnas till riksdagen idag föreslår regeringen ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen.
Produktdetaljer: