.
Expropriationslagen
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Jordbruk, jakt och fiske

Expropriationslagen

Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson, Eije Sjödin

En kommentar

0
Expropriationslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Tjugotvå år efter föregående upplaga har kommentaren arbetats om och kompletterats. Särskilt framträdande är förändringarna som gäller ersättningsbestämmelserna i 4 kap.Högsta domstolen och hovrätterna har meddelat ett flertal avgöranden av betydelse vid tillämpningen av expropriationsregelverket. Flera lagar med hänvisningar till expropriationslagen har tillkommit och ändringar har gjorts eller föreslagits i annan lagstiftning som berör expropriationslagen.