.
Expropriationslagen

Expropriationslagen

En kommentar

116800

1,168 kr (exkl. moms)

Expropriationslagen

Expropriationslagen

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 3
  • Omfång: 477
  • Utgiven: 2010
  • Serie: Gula Biblioteket
  • ISBN: 9789139111535
  • Ämnen: Offentlig rätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Författare: Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson, Eije Sjödin

Om boken

Tjugotvå år efter föregående upplaga har kommentaren arbetats om och kompletterats. Särskilt framträdande är förändringarna som gäller ersättningsbestämmelserna i 4 kap.Högsta domstolen och hovrätterna har meddelat ett flertal avgöranden av betydelse vid tillämpningen av expropriationsregelverket. Flera lagar med hänvisningar till expropriationslagen har tillkommit och ändringar har gjorts eller föreslagits i annan lagstiftning som berör expropriationslagen.