Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns. Prop. 2016/17:169
Finansdepartementet

Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns. Prop. 2016/17:169

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslås att Tullverket får befogenhet att kontrollera införsel av explosiva varor från ett annat EU-land. Tullveket ska också ges möjlighet att vägra lämna ut och att förverka explosiva varor.
Tryckt upplaga: