Expertgruppen för digitala investeringar, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Expertgruppen för digitala investeringar, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Ändring av utredningsuppdraget och förkortad tid för utredningen.
Produktdetaljer: