Expertgruppen för digitala investeringar, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Expertgruppen för digitala investeringar, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Ändring av utredningsuppdraget och förkortad tid för utredningen.
Produktdetaljer: