Expertgruppen för digitala investeringar. SOU 2018:72. Slutrapport
Finansdepartementet

Expertgruppen för digitala investeringar. SOU 2018:72. Slutrapport

Betänkande från Expertgruppen för digitala investeringar (Fi 2017:04)

18000

180 kr (exkl. moms)

Expertgruppen för digitala investeringar bildades som en del av regeringens ambitioner om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och med det uttryckliga syftet att statliga myndigheter ska bli bättre på digital verksamhetsutveckling. Expertgruppen har haft i uppdrag att ge råd och stöd till 20 myndigheter. Dessa myndigheter står för hälften av statens samlade it-kostnader.

Utredningen har funnit några områden där det finns utrymme för förbättringar och där åtgärder behöver vidtas, bland dem finns:
 • en satsning på digital kompetens
 • goda exempel att bygga vidare på – viktigt att röra sig mot bredare satsningar
 • agera i nuet men höj också blicken – de digitala satsningarna behöver ett tydligare framtidsperspektiv
 • accelerera myndigheternas verksamhetsutveckling genom att etablera ett mer flexibelt och snabbfotat arbetssätt
 • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) – en viktig aktör

Särskild utredare: Kristina Alsér

Köp slutrapporten och ta del av de detaljerade förslagen kring digitala satsningar!
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 172
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:072
 • ISBN/Best.nr: 978-913824859-1
 • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv