Expertgruppen för digitala investeringar. SOU 2018:72. Slutrapport
Finansdepartementet

Expertgruppen för digitala investeringar. SOU 2018:72. Slutrapport

Betänkande från Expertgruppen för digitala investeringar (Fi 2017:04)

18000

180 kr (exkl. moms)

Expertgruppen för digitala investeringar bildades som en del av regeringens ambitioner om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och med det uttryckliga syftet att statliga myndigheter ska bli bättre på digital verksamhetsutveckling. Expertgruppen har haft i uppdrag att ge råd och stöd till 20 myndigheter. Dessa myndigheter står för hälften av statens samlade it-kostnader.Utredningen har funnit några områden där det finns utrymme för förbättringar och där åtgärder behöver vidtas, bland dem finns:
  • en satsning på digital kompetens
  • goda exempel att bygga vidare på – viktigt att röra sig mot bredare satsningar
  • agera i nuet men höj också blicken – de digitala satsningarna behöver ett tydligare framtidsperspektiv
  • accelerera myndigheternas verksamhetsutveckling genom att etablera ett mer flexibelt och snabbfotat arbetssätt
  • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) – en viktig aktör
Särskild utredare: Kristina AlsérKöp slutrapporten och ta del av de detaljerade förslagen kring digitala satsningar!
Produktdetaljer: