Expertgruppen för biståndsanalys, tilläggsdirektiv
Utrikesdepartementet

Expertgruppen för biståndsanalys, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Den förra regeringen inrättade i januari 2013 en kommitté i form av en expertgrupp med uppdrag att kontinuerligt utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd. Utifrån de behov som regeringen ser och erfarenheter som dragits sedan expertgruppens tillkomst önskar regeringen nu förtydliga uppdraget. Dessa tilläggsdirektiv ersätter i sin helhet tidigare direktiv (Dir 2013:11)
Tryckt upplaga: