.
EU:s miljörätt

EU:s miljörätt

65500

655 kr (exkl. moms)

EU:s miljörätt

EU:s miljörätt

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 3
  • Omfång: 415
  • Utgiven: 2011
  • ISBN: 9789139205913
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Författare: Said Mahmoudi, David Langlet

Om boken

Stora förändringar inom EU-rätten i allmänhet (främst genom Lissabonfördraget) och EU:s miljörätt har gjort det nödvändigt med omfattande uppdateringar i den tredje upplagan av boken. Ett stort antal rättsfall har tillkommit och slutsatser och relevanta citat från praxis har vävts in i framställningen. Bokens första del behandlar relativt utförligt institutionella och principiella frågor med fokus på EU:s centrala organ och relationen mellan EU och dess medlemsstater i utarbetandet och genomförandet av miljölagstiftningen. Den andra delen behandlar EU:s lagstiftning inom specifika miljörättsliga områden. Där presenteras rättsakter, och i viss mån rättspraxis, inom ramen för övergripande teman som klimat och energi, vatten, och kemikalier.