.
EU:s konstitution
  • Offentlig rätt
  • Statsrätt
  • EU-rätt

EU:s konstitution

Mats Melin, Joakim Nergelius

Maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna

40200

402 kr (exkl. moms)

EU:s konstitution

EU:s konstitution

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Frågan om efter vilka grundläggande principer som den europeiska unionen bör styras, eller hur en unionens konstitution bör se ut, har sällan haft större aktualitet än nu när Europas tyngs av en djup finanskris och osäkerheten kring EU-samarbetets framtida gestaltning är större än på länge. I detta arbete skildras främst de grundläggande rättsliga principer efter vilka unionen för närvarande styrs. Framställningen grundas nu helt på fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i den lydelse dessa fått genom Lissabonfördraget som trätt i kraft den 1 december 2009. I den sjunde upplagan behandlas dessa ändringar samt beaktas åtskilliga senare avgöranden från EU-domstolen. Det refereras också till ”tribunalen” som enligt Lissabonfördraget är det nya namnet för Förstainstansrätten. Dessutom ges en översiktlig redovisning av den nya europakten och andra förändringar på den ekonomiska politikens område.