.
EU:s framtida jordbrukspolitik. Ds 2018:10
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

EU:s framtida jordbrukspolitik. Ds 2018:10

9500

95 kr (exkl. moms)

EU:s framtida jordbrukspolitik. Ds 2018:10

EU:s framtida jordbrukspolitik. Ds 2018:10

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 199
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824789-1
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Analyser visar att den nuvarande politiken har stor betydelse för jordbrukets livskraft i många delar av unionen, för uppfyllande av många miljökvalitetsmål och för landsbygdernas utveckling i Sverige och i EU. Analyser visar samtidigt att stödens effektivitet och uppföljningen av politiken behöver förbättras. Stöden är kostsamma och kan i vissa fall motverka en nödvändig produktivitetsutveckling. Dessa brister bör hanteras samtidigt som politiken som helhet moderniseras.

Möjligheten att utveckla och förbättra politiken bör tas tillvara samtidigt som man beaktar behovet av enkla regler och förutsägbarhet för företagen.

Det finns ett behov av en verkningsfull, ändamålsenlig och effektiv jordbruks- och landsbygdspolitik som är gemensam för EU:s medlemsländer. EU:s insatser på skogsområdet bör även fortsättningsvis vara begränsade.