.
EU:s dataskyddsreform - anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet. Ds 2017:58
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

EU:s dataskyddsreform - anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet. Ds 2017:58

9500

95 kr (exkl. moms)

EU:s dataskyddsreform - anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet. Ds 2017:58

EU:s dataskyddsreform - anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet. Ds 2017:58

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 303
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824705-1
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Inom EU har det antagits en ny reglering av skyddet för enskilda vid behandling av personuppgifter. Den består av två rättsliga instrument, en förordning och ett direktiv.

Dataskyddsförordningen utgör en ny generell reglering för behandling av personuppgifter inom EU. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna. En följd av att förordningen ska tillämpas direkt är att personuppgiftslagen (1998:204) måste upphävas. Samtidigt både förutsätter och möjliggör dataskyddsförordningen kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Dataskyddsförordningen ska inte tillämpas på personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter för att bl.a. bekämpa och lagföra brott. På detta område gäller istället det nya dataskyddsdirektivet, som, till skillnad från förordningen, ska genomföras i medlemsstaternas nationella rätt.

Köp Ds:n och ta del av det kompletta innehållet!
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!