EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder
Finansdepartementet

EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

9300

93 kr (exkl. moms)

Europeiska unionen väntas besluta om ändringar av regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris.En särskild utredare ska lämna förslag till de författningsändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till de ändringar av regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris som är resultatet av de förhandlingar på EU-nivå som skett inom ramen för arbetet med det s.k. bankpaketet.
Tryckt upplaga: