.
Europeiska unionens domstol
  • Offentlig rätt
  • EU-rätt
  • Statsrätt

Europeiska unionens domstol

Susanna Lindroos-Hovinheimo

Behörighet, uppgifter och förfaranden

0
Europeiska unionens domstol
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Detta verk behandlar EU-domstolen på ett heltäckande sätt. Framställningen ger en inblick i hur domstolen fungerar, vad den gör i praktiken, vilka argumentationssätt den använder och vilken roll den spelar i unionen och medlemsstaterna. I verket ingår en diskussion om EU-rättens allmänna läror samt det praktiska innehåll dessa fått i domstolens ställningstaganden. På detta sätt illustrerar verket EU-rättens säregna natur, vilket är till hjälp för alla som vill förstå unionen och dess rättssystem.

Syftet med verket är att ge verktyg med vilka man kan fundera på unionsrättens innehåll och systematik utifrån EU-domstolens praxis. En hel del uppmärksamhet fästs vid den betydelse som unionens reglering har i medlemsstaterna, speciellt Sverige och Finland.

Domstolarnas organisation och processregler påverkar slutsatserna i målen. Därför är det viktigt att ta en titt på EU-domstolens processer och arbetssätt. I denna framställning gås de viktigaste förfarandena igenom på ett klart och tydligt sätt.

Verket riktar sig i första hand till juridikstudenter men lämpar sig även som en inledning till ämnet för alla som är intresserade av EU-rätten. Verket kan användas som lärobok bland annat i Europarätt och europeisk processrätt.