.
Europeiska unionens domstol
  • Offentlig rätt
  • EU-rätt
  • Statsrätt

Europeiska unionens domstol

Susanna Lindroos-Hovinheimo

Behörighet, uppgifter och förfaranden

Produkt-id: 7370168795302
ID: P000045060

426 kr (exkl. moms)

Europeiska unionens domstol

Europeiska unionens domstol

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok behandlar EU-domstolen på ett heltäckande sätt. Framställningen ger en inblick i hur domstolen fungerar, vad den gör i praktiken, vilka argumentationssätt den använder och vilken roll den spelar i unionen och medlemsstaterna. I boken ingår en diskussion om EU-rättens allmänna läror samt det praktiska innehåll dessa fått i domstolens ställningstaganden. På detta sätt illustrerar boken EU-rättens säregna natur, vilket är till hjälp för alla som vill förstå unionen och dess rättssystem.

Syftet med boken är att ge verktyg med vilka man kan fundera på unionsrättens innehåll och systematik utifrån EU-domstolens praxis. En hel del uppmärksamhet fästs vid den betydelse som unionens reglering har i medlemsstaterna, speciellt Sverige och Finland.

Domstolarnas organisation och processregler påverkar slutsatserna i målen. Därför är det viktigt att ta en titt på EU-domstolens processer och arbetssätt. I denna framställning gås de viktigaste förfarandena igenom på ett klart och tydligt sätt.

Boken riktar sig i första hand till juridikstudenter men lämpar sig även som en inledning till ämnet för alla som är intresserade av EU-rätten. Boken kan användas som lärobok bland annat i Europarätt och europeisk processrätt.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139314844.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000045060", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000450571", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["EU-rätt", "Statsrätt"], "subtitle"=>"Behörighet, uppgifter och förfaranden", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"2069", "id"=>"CT000002069", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Susanna", "lastname"=>"Lindroos-Hovinheimo"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"243", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"299", "size"=>"220", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-08-04", "publicerat_timestamp"=>1659571200, "marclass"=>"BRONZE TITLE", "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}