Europeisk skyddsorder. Prop. 2014/15:139
Riksdagen

Europeisk skyddsorder. Prop. 2014/15:139

14400

144 kr (exkl. moms)

Genom en ny lag om europeisk skyddsorder föreslås regler som stärker skyddsbehövandes ställning. Förslaget är ett led i att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv den europeiska skyddsordern. Den föreslagna lagen bidrar till den fria rörligheten för skyddsbehövande genom regler som innebär att de kan röra sig fritt inom EU med bibehållet skydd.
Produktdetaljer: