Europeisk kvarstad på bankmedel
Justitiedepartementet

Europeisk kvarstad på bankmedel

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur.