.
Europeisk internationell civilprocessrätt
  • Offentlig rätt
  • Processrätt
  • EU-rätt
  • Internationell rätt och folkrätt

Europeisk internationell civilprocessrätt

Lennart Pålsson, Michael Hellner

Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen

Produkt-id: 8172824920363
ID: S-7E1396E1BBAA996A85258123006C71
Europeisk internationell civilprocessrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Genom Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen gäller gemensamma regler om domstols behörighet samt om erkännande och verkställighet av domar inom EU samt inom EU/EFTA-området. Genom dessa två regelverk har EU och EFTA-staterna på förmögenhetsrättens område blivit till ett enda jurisdiktionsområde med fri rörlighet för domar.

I detta verk ges en systematisk framställning av förordningen och konventionen. Tyngdpunkten ligger på Bryssel I-förordningen, som är det viktigaste av de två rättsliga instrumenten. I synnerhet har EU-domstolens omfattande rättspraxis avseende tolkningen av de två instrumenten beaktats.

Verket är en akademisk monografi men är även av intresse för företagare, advokater och andra juridiska rådgivare samt för domstolar och andra myndigheter.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139018605.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-7E1396E1BBAA996A85258123006C71", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-7E1396E1BBAA996A85258123006C7154", "verkid"=>"7E1396E1BBAA996A85258123006C70F01", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Processrätt"], "subjects"=>["EU-rätt", "Internationell rätt och folkrätt", "Processrätt"], "subtitle"=>"Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0958", "id"=>"6E1FF14078418858C12579FC004533B2", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lennart", "lastname"=>"Pålsson"}, {"contact_id"=>"0264", "id"=>"059C155448358D21C12576AA0030AA00", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Michael", "lastname"=>"Hellner"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2023.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139318491", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-07-24", "publicerat_timestamp"=>1690156800}