.
Europeisk förvaltningsrätt i Sverige
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Offentlig förvaltning

Europeisk förvaltningsrätt i Sverige

Jane Reichel, Henrik Wenander
Produkt-id: 7151541780646
ID: P000042198
Europeisk förvaltningsrätt i Sverige
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Det förvaltningsrättsliga landskapet i Sverige har under de senaste decennierna blivit allt mer sammanlänkat med Europarätten, dvs. EU-rätten, Europakonventionen samt annat material från Europarådet. För att som svensk jurist kunna arbeta med förvaltningsrättsliga frågor är det nödvändigt att ha en grundläggande förståelse för hur Europarätten påverkar de svenska rättsliga strukturerna. I verket presenteras förutsättningarna för Europarättens genomslag i Sverige, samt vad gäller EU, hur förvaltningsorgan från EU och Sverige samverkar inom fyra områden:

· handläggningsregler för förvaltningsmyndigheter

· offentlighet och sekretess

· dataskydd

· rätt till domstolsprövning.

Europeisk förvaltningsrätt i Sverige utgör ett komplement till annan grundläggande litteratur om allmän förvaltningsrätt och riktar sig till såväl studenter som yrkesverksamma jurister.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139022770.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000042198", "primary"=>"false", "verkid"=>"P0000421921", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Förvaltningsrätt", "Offentlig förvaltning"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1070", "id"=>"7F0F9C527B442BE2C1257551005C1EC8", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jane", "lastname"=>"Reichel"}, {"contact_id"=>"0460", "id"=>"207240FDE9385066C1257D72002A8B49", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Henrik", "lastname"=>"Wenander"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139311607", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-12-01", "publicerat_timestamp"=>1638316800, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}