.
Regeringsformen och europarätten
  • Offentlig rätt
  • EU-rätt
  • Offentlig förvaltning

Regeringsformen och europarätten

Karin Åhman

hur vissa av regeringsformens bestämmelser och deras tillämpning påverkas av EU-rätten och Europakonventionen

35600

356 kr (exkl. moms)

Regeringsformen och europarätten

Regeringsformen och europarätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Det är över 25 år sedan som Sverige blev medlem i EU och även som Europakonventionen
inkorporerades i svensk rätt. Både EU-rätten och konventionsrätten (europarätten) har utövat inflytande över hur den rättsliga regleringen utformas och hur svensk rätt tillämpas. Detta gäller för i stort sett samtliga rättsområden med några undantag.

I boken besvaras tre frågor: Hur har innehållet i regeringsformen påverkats, både uttryckligt och underförstått? Hur har den juridiska metoden och rättstillämpningen påverkats avseende frågor som rör regeringsformen? Vad har denna påverkan inneburit för den svenska författningskulturen?