Europarättens grunder
Norstedts Juridik

Europarättens grunder

59300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

593 kr (exkl. moms)

Författare:
Anders Kjellgren , Ulf Bernitz
Denna sjätte upplaga har fördjupats på flera viktiga punkter och behandlar, förutom den snabba rättsutvecklingen genom lagstiftning och rättspraxis på centrala områden, även Brexit och andra skeenden av betydelse för EU och dess framtida vägval. Framställningen om Rättighetsstadgan och de grundläggande rättigheterna har utvidgats och fördjupats, liksom kapitlet om unionsrättens rättskällor och metod. Europarättens ställning och tillämpning i svensk rätt behandlas fortlöpande och genomgående i boken.

Europarättens grunder ger en grundläggande, samlad framställning
om EU och unionsrätten med inriktning på centrala områden. Tyngdpunkten ligger på EU:s konstitutionella uppbyggnad, unionsrättens ställning och processordning samt den inre marknaden, fria rörligheten och konkurrensrätten. Det svenska perspektivet observeras särskilt.

Tidigare upplagor har fått stor användning. Boken fungerar både som lärobok och som central informationskälla för praktiskt verksamma jurister m.fl. som behöver uppdatera eller fördjupa sina kunskaper.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 516
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913920811-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Anders Kjellgren , Ulf Bernitz
Denna sjätte upplaga har fördjupats på flera viktiga punkter och behandlar, förutom den snabba rättsutvecklingen genom lagstiftning och rättspraxis på centrala områden, även Brexit och andra skeenden av betydelse för EU och dess framtida vägval. Framställningen om Rättighetsstadgan och de grundläggande rättigheterna har utvidgats och fördjupats, liksom kapitlet om unionsrättens rättskällor och metod. Europarättens ställning och tillämpning i svensk rätt behandlas fortlöpande och genomgående i boken.

Europarättens grunder ger en grundläggande, samlad framställning
om EU och unionsrätten med inriktning på centrala områden. Tyngdpunkten ligger på EU:s konstitutionella uppbyggnad, unionsrättens ställning och processordning samt den inre marknaden, fria rörligheten och konkurrensrätten. Det svenska perspektivet observeras särskilt.

Tidigare upplagor har fått stor användning. Boken fungerar både som lärobok och som central informationskälla för praktiskt verksamma jurister m.fl. som behöver uppdatera eller fördjupa sina kunskaper.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Folkrätt och internationell privaträtt
  • Publicerad: 2018-02-05
  • Version: 6
  • ISBN: 978-913920811-2