.
Europarättens grunder
  • Offentlig rätt
  • EU-rätt
  • Medborgarskap och utlänningslagstiftning
  • Statsrätt

Europarättens grunder

Ulf Bernitz, Anders Kjellgren
0
Europarättens grunder
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Denna sjunde upplaga beaktar den fortsatt snabba vidareutvecklingen av unionsrätten och EU-domstolens praxis. Framställningen har kompletterats och fördjupats bland annat när det gäller skyddet för rättsstaten, unionsrättens rättsverkningar och aktuell rättsutveckling.
Europarättens ställning och tillämpning i svensk rätt behandlas fortlöpande och genomgående i verket.

Europarättens grunder ger en grundläggande, samlad framställning om EU och unionsrätten med inriktning på centrala områden. Tyngdpunkten ligger på EU:s konstitutionella uppbyggnad, unionsrättens ställning och processordning samt den inre marknaden, fria rörligheten och konkurrensrätten. Det svenska perspektivet observeras särskilt.

Tidigare upplagor har fått stor användning. Verket fungerar både som lärobok och som central informationskälla för praktiskt verksamma jurister m.fl. som behöver uppdatera eller fördjupa sina kunskaper.