.
Europarättens grunder
 • Offentlig rätt
 • Statsrätt
 • Medborgarskap och utlänningslagstiftning
 • EU-rätt

Europarättens grunder

Ulf Bernitz, Anders Kjellgren
Produkt-id: 7383072964774
ID: P000044418

646 kr (exkl. moms)

Europarättens grunder

Europarättens grunder

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 7
 • Omfång: 527
 • Utgiven: 2022
 • ISBN: 9789139024804
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Statsrätt, Medborgarskap och utlänningslagstiftning, EU-rätt
 • Författare: Ulf Bernitz, Anders Kjellgren

Om boken

Denna sjunde upplaga beaktar den fortsatt snabba vidareutvecklingen av unionsrätten och EU-domstolens praxis. Framställningen har kompletterats och fördjupats bland annat när det gäller skyddet för rättsstaten, unionsrättens rättsverkningar och aktuell rättsutveckling.
Europarättens ställning och tillämpning i svensk rätt behandlas fortlöpande och genomgående i boken.

Europarättens grunder ger en grundläggande, samlad framställning om EU och unionsrätten med inriktning på centrala områden. Tyngdpunkten ligger på EU:s konstitutionella uppbyggnad, unionsrättens ställning och processordning samt den inre marknaden, fria rörligheten och konkurrensrätten. Det svenska perspektivet observeras särskilt.

Tidigare upplagor har fått stor användning. Boken fungerar både
som lärobok och som central informationskälla för praktiskt verksamma jurister m.fl. som behöver uppdatera eller fördjupa sina kunskaper.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139024804.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000044418", "primary"=>"true", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F45004874D47", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Statsrätt", "Medborgarskap och utlänningslagstiftning", "EU-rätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1202", "id"=>"92DE9431D6ED52FFC125753D00563F47", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulf", "lastname"=>"Bernitz"}, {"contact_id"=>"1017", "id"=>"772BD1D01EF4617EC1257670004CDC75", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Kjellgren"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"455", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"7", "priceresellers"=>"452", "size"=>"527", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-08-09", "publicerat_timestamp"=>1660003200, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}