.
Europarättens genomslag

Europarättens genomslag

Ulf Bernitz
124500

1.245 kr (exkl. moms)

Europarättens genomslag

Europarättens genomslag

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Det grundläggande temat för denna bok är europarättens genomslag i den svenska rättsordningen. Detta är en förändring av historiska dimensioner. Europarätten står i många hänseenden för en annorlunda rättskultur och rättskällelära, som fäster större vikt vid allmänna rättsprinciper och skyddet för grundläggande rättigheter. Hit hör inte minst tillgång till domstolsprövning och effektiva rättsmedel.I boken har författaren samlat och strukturerat 17 artiklar som alla bygger på detta tema. Boken behandlar bl.a.:-Effektivitetsprincipens genomslag i svensk domstolspraxis- Rättighetsskyddet i unionsrätten och i konventionsrätten, en jämförelse- Begäran om förhandsavgörande och svenska domstolars hållning- Genomslaget inom central civilrätt och i hyresrätten- Genomslaget inom konkurrensrätten (konkurrensbegränsande avtal, företagsförvärv m.m.)- Genomslaget vid bedömningen av marknadsföringsåtgärder och ursprungsbeteckningar.