Europaparlamentsvalen
Statistiska centralbyrån/SCB

Europaparlamentsvalen

17300

173 kr

En sammanfattning av några resultat från valundersökningarna i samband med valen till Europaparlamentet 1995, 1999 och 2004

Produktdetaljer: