EUREKA Impact Evaluation
Vinnova

EUREKA Impact Evaluation

20400

204 kr (exkl. moms)

Svensk innovation i europeiskt företagsnätverkPresenterar en analys av erfarenheterna från deltagandet i EUREKA - ett europeiskt nätverk av marknads- och produktorienterad forskning och utveckling (FoU) - under perioden 2001-2009.Resultaten visar att EUREKA spelat en viltig roll när det gäller att hjälpa svenska företag att finna nya marknader i Europa och övriga världen. FoU-projekten inom EUREKA har bl.a. också hjälpt till att överbrygga gapet mellan den akademiska sektorn och industrin.
Språk: Engelska