EU:s reviderade insolvensförordning. SOU 2016:17
Justitiedepartementet

EU:s reviderade insolvensförordning. SOU 2016:17

29700

297 kr (exkl. moms)

Analyserar innebörden av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som den ger anledning till.Genom den tidigare insolvensförordningen skapades ett europeiskt system för att hantera gränsöverskridande insolvenssituationer. Enligt förordningen ska ett insolvensförfarande som huvudregel inledas i den medlemsstat där gäldenären har sina huvudsakliga intressen. Den tidigare insolvensförordningen har i svensk rätt kompletterats genom lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen (nedan kompletteringslagen) och förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden.Särskild utredare: Jonas Bäckstrand.Köp utredningen och ta del av analyserna och de kompletta förslagen!
Köp utredningen och ta del av analyserna och de kompletta förslagen!Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: