.
EU:s rättsstatsprincip och domstolarnas oberoende

EU:s rättsstatsprincip och domstolarnas oberoende

Carl Fredrik Bergström, Erik Rydén, Henrik Reinhammar, Carl Fredrik Bergström
Planerad utgivning under maj 2024.
45000

450 kr (exkl. moms)

EU:s rättsstatsprincip och domstolarnas oberoende

EU:s rättsstatsprincip och domstolarnas oberoende

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Det sätt på vilket rättsstaten stegvis monteras ner i några av EU:s medlemsstater utgör ett allvarligt hot mot de värden som ligger till grund för det europeiska samarbetet och det gemensamma rättssystem som är tänkt att främja dem. Parallellt till försök att på politisk väg stoppa utvecklingen blir konkreta konflikter fortlöpande föremål för rättslig prövning i EU-domstolen. Detta bokprojekt undersöker den pågående utvecklingen rörande rättsstatsprincipen i Europa med fokus på att beskriva och analysera hur frågan om nationella domstolars oberoende hanteras inom unionsrätten.