EU:s marknadsmissbruksförordning m.m.
Norstedts Juridik

EU:s marknadsmissbruksförordning m.m.

En kommentar

89300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

893 kr (exkl. moms)

Författare:
Magnus Schmauch
Sedan den 1 februari 2017 är EU:s marknadsmissbruksförordning fullt tillämplig i Sverige. Förordningen medför bl.a. flera nya skyldigheter för personer som är aktiva på värdepappersmarknaden och den föreskriver också betydligt högre sanktionsavgifter. I boken samlas hela regelverket för första gången i en volym på svenska, med initierade redogörelser för bestämmelsernas praktiska tillämpning. I anslutning till de enskilda bestämmelserna återges texten till samtliga delegerade förordningar. Även den svenska kompletterande lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten behandlas tillsammans med bestämmelserna om marknadsmissbruk. Kommentaren är användbar såväl för akademiker och advokater som för bolagsjurister i noterade bolag och andra som är intresserade av regelverket och dess tillämpning.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Magnus Schmauch
Sedan den 1 februari 2017 är EU:s marknadsmissbruksförordning fullt tillämplig i Sverige. Förordningen medför bl.a. flera nya skyldigheter för personer som är aktiva på värdepappersmarknaden och den föreskriver också betydligt högre sanktionsavgifter. I verket samlas hela regelverket för första gången i en volym på svenska, med initierade redogörelser för bestämmelsernas praktiska tillämpning. I anslutning till de enskilda bestämmelserna återges texten till samtliga delegerade förordningar. Även den svenska kompletterande lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten behandlas tillsammans med bestämmelserna om marknadsmissbruk. Kommentaren är användbar såväl för akademiker och advokater som för bolagsjurister i noterade bolag och andra som är intresserade av regelverket och dess tillämpning.
Målgrupp
Juridiska, Finansiella
Digital upplaga: