.
EU:s marknadsmissbruksförordning m.m.
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Konkurrens- och marknadsrätt

EU:s marknadsmissbruksförordning m.m.

Magnus Schmauch

En kommentar

0
EU:s marknadsmissbruksförordning m.m.
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Sedan den 1 februari 2017 är EU:s marknadsmissbruksförordning fullt tillämplig i Sverige. Förordningen medför flera skyldigheter för personer som är aktiva på värdepappersmarknaden och den föreskriver också höga sanktionsavgifter. I boken samlas hela regelverket för första gången i en volym på svenska, med initierade redogörelser för bestämmelsernas praktiska tillämpning. I anslutning till de enskilda bestämmelserna återges texten till samtliga delegerade förordningar. Även den svenska kompletterande lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten behandlas tillsammans med bestämmelserna om marknadsmissbruk. Praxis är under utveckling och i boken kommenteras även beslut och domar från olika källor, bl.a. EU-domstolen, HD, HFD, börsernas disciplinnämnder och myndigheter. Kommentaren är användbar såväl för akademiker och advokater som för bolagsjurister i noterade bolag och andra som är intresserade av regelverket och dess tillämpning.