.
EU:s insolvensförordning m.m.
 • Insolvensrätt
 • EU-rätt

EU:s insolvensförordning m.m.

En kommentar

0
EU:s insolvensförordning m.m.
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2012
 • Serie: Gula Biblioteket
 • Ämnen: Insolvensrätt
 • Taggar: EU-rätt
 • Författare: Mikael Mellqvist

Om boken

Insolvensförordningen reglerar frågor om medlemsstaternas insolvensjurisdiktion enligt en modell som innebär en kompromiss mellan universalitets- och territorialitetsprinciperna. Vidare regleras frågor om erkännande och verkställighet av avgöranden träffade inom ramen för ett obeståndsförfarande i en annan medlemsstat. Hit hör inte minst en förvaltares (eller motsvarande) rättsliga ställning i en annan medlemsstat. Sist men inte minst behandlas förordningens lagvalsregler, dvs. de bestämmelser som avgör vilken rättsordning som skall tillämpas i olika frågor som kan komma upp under handläggningen av ett obeståndsförfarande.