EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden. Prop. 2017/18:122
Näringsdepartementet

EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden. Prop. 2017/18:122

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag som anpassar befintliga dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets ansvarsområden till EU:s nya dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa dels att svensk rätt inte strider mot förordningen, dels att förordningen får ett effektivt genomslag. Regeringen föreslår ändringar i bl.a. rennäringslagen, postlagen och lagen om behörighet för lokförare. Förslagen innebär inga större ändringar i sak utan går främst ut på att hänvisningar till personuppgiftslagen i relevanta fall ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen och att dubbelregleringar tas bort.
Produktdetaljer: