EU-rättslig metod
Norstedts Juridik

EU-rättslig metod

50700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

507 kr (exkl. moms)

Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget.Till de ämnen som behandlas i boken hör:• EU-rättens uppbyggnad• EU-rättens allmänna rättsprinciper• EU:s stadga om grundläggande rättigheter• EU-domstolens tolkningsmetoder• EU-rättens direkta effekt och företräde• EU-rättens inverkan på nationell process- och förvaltningsrätt• EU-rättens tillämpningsområde• EU:s processordningBoken är tänkt som handbok för praktiker och kursbok på universiteten. Den är resultatet av ett samarbete mellan lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 348
  • Utgiven: 2011
  • ISBN: 978-913920594-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget.Till de ämnen som behandlas i boken hör:• EU-rättens uppbyggnad• EU-rättens allmänna rättsprinciper• EU:s stadga om grundläggande rättigheter• EU-domstolens tolkningsmetoder• EU-rättens direkta effekt och företräde• EU-rättens inverkan på nationell process- och förvaltningsrätt• EU-rättens tillämpningsområde• EU:s processordningBoken är tänkt som handbok för praktiker och kursbok på universiteten. Den är resultatet av ett samarbete mellan lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Folkrätt och internationell privaträtt
  • Publicerad: 2012-02-23
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913920594-4