.
EU-rättslig metod
  • EU-rätt

EU-rättslig metod

Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson

Teori och genomslag i svensk rättstillämpning

58800

588 kr (exkl. moms)

EU-rättslig metod

EU-rättslig metod

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget.

Till de ämnen som behandlas i boken hör:

  • EU-rättens uppbyggnad
  • EU-rättens allmänna rättsprinciper
  • EU:s stadga om grundläggande rättigheter
  • EU-domstolens tolkningsmetoder
  • EU-rättens direkta effekt och företräde
  • EU-rättens inverkan på nationell process- och förvaltningsrätt
  • EU-rättens tillämpningsområde
  • EU:s processordning

Boken är tänkt som handbok för praktiker och kursbok på universiteten. Den är resultatet av ett samarbete mellan lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro.