.
EU-rättslig metod
 • EU-rätt

EU-rättslig metod

Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson

Teori och genomslag i svensk rättstillämpning

0
EU-rättslig metod
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget.

Till de ämnen som behandlas i boken hör:

 • EU-rättens uppbyggnad
 • EU-rättens allmänna rättsprinciper
 • EU:s stadga om grundläggande rättigheter
 • EU-domstolens tolkningsmetoder
 • EU-rättens direkta effekt och företräde
 • EU-rättens inverkan på nationell process- och förvaltningsrätt
 • EU-rättens tillämpningsområde
 • EU:s processordning

Boken är tänkt som handbok för praktiker och kursbok på universiteten. Den är resultatet av ett samarbete mellan lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro.