EU på hemmaplan. SOU 2016:10
Kulturdepartementet

EU på hemmaplan. SOU 2016:10

25400

254 kr (exkl. moms)

Föreslår flera åtgärder för att höja kunskapen, främja insyn och delaktighet samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor. Utredningen föreslår bland annat att regeringen ska tidigarelägga delar av det arbete som idag sker genom utredningsväsendet och remissförfarandet.Ett annat förslag innebär att regeringen tydligare ska instruera myndigheterna att skapa bättre samrådsformer och öka transparensen i sitt EU-relaterade arbete. Dessutom föreslår utredningen utbildningsinsatser för lokalpolitiker, tjänstemän, journalistlärare och yrkesverksamma journalister.Särskild utredare: Maria Strömvik.Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!
Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!
Produktdetaljer: