EU om regeringskonferensen 1996
Utrikesdepartementet

EU om regeringskonferensen 1996

- institutionernas rapporter, synpunkter i övriga medlemsländer. En rapport från EU 96-kommittén.

0

0 kr (exkl. moms)

Sammanställning av bl.a. de rapporter som EU:s ministerråd, kommissionen och Europaparlamentet avgett till den s.k. reflexionsgruppen.
Tryckt upplaga: