.
EU och arbetsrätten
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Arbetsrätt
 • EU-rätt

EU och arbetsrätten

Birgitta Nyström
Produkt-id: 6953385918630
ID: 29409A6823F1EAE885258464003132EC

717 kr (exkl. moms)

EU och arbetsrätten

EU och arbetsrätten

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 6
 • Omfång: 472
 • Utgiven: 2021
 • ISBN: 9789139023548
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv
 • Taggar: Arbetsrätt, EU-rätt
 • Författare: Birgitta Nyström

Om boken

Den sjätte upplagan av EU och arbetsrätten har genomgått väsentliga omarbetningar och kompletteringar. De senaste åren har en betydelsefull utveckling av EU-arbetsrätten ägt rum; EU:s rättighetsstadga har lyfts fram och flera nya direktiv och direktivförslag framlagts. Dessa förändringar och deras betydelse för svenskt vidkommande redovisas och diskuteras.

I boken görs en grundlig genomgång av EU-arbetsrätten i förhållande till den svenska arbetsrätten. Här ges en bakgrund till EU-arbetsrättens utveckling, syften och inriktning, beslutsprocesser och viktiga principiella skillnader jämfört med det svenska arbetsrättsliga systemet. EU-arbetsrättens samspel med bl.a. den fria rörligheten, EU:s arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadens parter på den europeiska nivån blir också belyst.

EU-reglerna inom områdena grundläggande rättigheter, forum och lagval, arbetstagarnas och arbetsgivarnas fria rörlighet, icke-diskriminering och likabehandling, insyn och inflytande för de anställda, omstrukturering av verksamheter, anställningsavtalet samt arbetsmiljö och arbetstid behandlas ingående och jämförs med motsvarande svenska regler.

EU-domstolens praxis och den svenska Arbetsdomstolens tillämpning av EU-rätten ges stort utrymme. I denna nya upplaga har många aktuella rättsfall tillförts framställningen.

Boken riktar sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som till arbetsmarknadens parter och andra som vill skaffa sig kunskaper om EU-arbetsrätten och dess påverkan på den svenska arbetsrätten.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139023548.png", "type"=>"print", "product_id"=>"29409A6823F1EAE885258464003132EC", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"29409A6823F1EAE885258464003132EC", "verkid"=>"537347279B9A47B48525840E006878EC6", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subjects"=>["Arbetsrätt", "EU-rätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1117", "id"=>"8444995A11A1EF18C125765400467983", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Birgitta", "lastname"=>"Nyström"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"103", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"6", "priceresellers"=>"502", "size"=>"472", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-10-19", "publicerat_timestamp"=>1634601600, "marclass"=>"SILVER TITLE", "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}