Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. SOU 2015:103
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt & Rättsväsen

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. SOU 2015:103

Betänkande från Utredningen om transpersoners straffrättsliga skydd m.m.

28000

280 kr (exkl. moms)

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. SOU 2015:103

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. SOU 2015:103

  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 315
  • Utgiven: 2015
  • Serie: SOU 2015:103
  • ISBN/Best.nr: 978-913824386-2
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:

Om publikationen

Utredningen har haft i uppdrag se över om det straffrättsliga skyddet för transpersoner behöver stärkas liksom om den kritiserade diskrimineringsgrunden "könsöverskridande identitet och uttryck" bör ändras i lagstiftningen.Utredningen anser att diskrimineringsgrunden "könsöverskridande" identitet eller uttryck bör ersättas av grunden "könsidentitet eller könsuttryck".

Transpersoner behöver skyddas av straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Transfobiska förolämpningar måste kunna åtalas av åklagare. Det ska också tydligare framgå att transfobiska motiv är försvårande när straff bestäms. Dessutom bör lagstiftningen inte peka ut transpersoner som "avvikare".

Utredningen har också haft i uppdrag att överväga om inte orden "ras" och "rasmässig" kan tas bort från lagstiftningen. Enligt utredningen är det bästa att i de straffrättsliga bestämmelserna ersätta ordet ras med uttrycket "föreställning om ras".
Särskild utredare: Erica Hemtke

Teckna stående order på SOU från Kulturdepartementet!