Ett utvidgat EU
Utrikesdepartementet

Ett utvidgat EU

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Sammanfattning av föredrag och inlägg om länderna i fr.a. Central- och Östeuropa och deras eventuella EU-inträde.

Beställs från EU-upplysningen, Riksdagen. Tel. 020-250 000. Fax 08-20 69 27.
Digital utgåva: