Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation
Näringsdepartementet

Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare och för att främja ett tryggare företagande. En trygg företagare vågar pröva nya innovationer och företagsformer. I utredningsarbetet ska jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.

Utredaren ska bl.a.
 • ta fram ett kunskapsunderlag om de socialförsäkringsrättsliga trygghetssystemens inverkan på kvinnors respektive mäns vilja och förutsättningar att starta och driva företag liksom inverkan på företagens tillväxtvilja,
 • utreda om sjukförsäkringens regelverk behöver anpassasmed hänsyn till företagares förändrade arbetsliv,
 • utreda och ta ställning till om åldersgränsen 55 år för företagare att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen ska kvarstå, höjas eller tas bort,
 • utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Utredarens förslag ska så långt som möjligt vara neutrala till val av företagsform och ska även främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Det arbetsrättsliga regelverket och arbetstagarbegreppet ska inte påverkas av utredarens förslag.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 7
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2018:054
 • ISBN/Best.nr: 68718-054
 • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning